People’s Global Action (PGA) konferencija u Francuskoj

Poziv na saradnju sa fokusom na antipatrijarhat+antiheteroseksizam

Pozivamo vas da date svoj doprinos debatama, učenju i organizovanju oko pitanja roda, borbe protiv muške dominacije i heteroseksizma - ovog leta, od subote 19. do nedelje 27. avgusta 2006., u kontekstu decentralizovanog dela PGA konferencije u Evropi.

Šta je PGA?

PGA je globalna mreža lokalnih borbi, svetska mreža koja radi na trajnim političkim, društvenim, direktno-demokratskim alternativama kapitalizmu i svim sistemima potlačivanja, daleko od logike političkih partija, države i ideoloških aparata države. To je mesto gde se sreću anti-autoritarne i anti-kapitalističke inicijative. Od 1997. konferencije su bile mesto susreta, razmene znanja i veština, stvaranje veza i organizovanje zajedničkih akcija. Svrha PGA je da poveže lokalne grupe koje rade po načelima PGA: Veoma jasno odbacivanje kapitalizma, imperijalizma i feudalizma; svih trgovinskih sporazuma, institucija i vlada koje promovišu destruktivnu globalizaciju; Odbijamo sve sisteme dominacije i tlačenja, posebno (ali ne i samo): patrijarhat, rasizam i verski fundamentalizam svake vrste. Zahtevamo dostojanstvo svih ljudskih bića; Zahtevamo konfrontaciju, pošto ne verujemo da lobiranje ima uticaj na nedemokratske organizacije, u kojima kapital odlučuje o svemu. Pozivamo na direktnu akciju i građansku neposlušnost, podržavamo borbu društvenih pokreta, i sve forme otpora koje povećavaju dostojanstvo potlačenih ljudi, kao i izgradnju alternativnih sistema suprotstavljenih globalnom kapitalizmu. Organizovanje je zasnovano na decentralizaciji i autonomiji. Za više informacija pogledajte: www.pgaconference.org

Ovogodišnja konferencija će se odvijati u dve faze. Prvu će sačinjavati decentralizovana okupljanja u najmanje pet različitih gradova i lokacija gde će se „obrađivati“ pet različitih tema, dok će druga faza trajati pet dana gde će se sve/i učesnice/i okupiti na jednoj centralnoj lokaciji, u cilju povezivanja diskusija.

Na poslednjem sastanku STAMP mreže (sazivača ovogodišnje konferencije) je odlučeno da će na jednoj od decentralizovanih lokacija u fokusu biti antipatrijarhat i antiheteroseksizam. Istovremeno je potvrđena namera da pitanja roda, muške dominacije i heteroseksizma budu univerzalne teme na svim debatama.

Uprkos borbama pokreta žena, gejeva, lezbejki, queer, transrodnih i interseksualnih osoba, represija nad njima opstaje. Ideologije koje legitimišu eksploataciju i ugnjetavanje žena postoje širom sveta. Za mnoge, opresija i marginalizacija, svih koje/i se ne uklapaju u dominantne norme roda i seksualnosti, su nevidljive i deluju prirodno.

Svest koja omogućava ovakvo stanje nema pravu kontra-težu na globalnom nivou. Načini na koje se mnogi radikalni pokreti i pokreti za emancipaciju bave rodom i seksualnošću nisu dovoljni.

Naše je mišljenje da većina radikalnih i subverzivnih pokreta u svetu i dalje razmišlja i deluje u nacionalnim okvirima. Verujemo da se mora uraditi mnogo više na međunarodnim, transnacionalnim, anti-nacionalnim nivoima...sastancima, debatama i organizacijama.

Rasizam, ksenofobija, anti-semitizam, patrijarhalni rodni odnosi, heteroseksizam, kapitalizam, država i nacija postoje širom sveta – zato i borbe protiv njih moraju biti globalne. Sve forme društvene moći i dominacije neraskidivo su povezane, zato i borbe protiv njih moraju biti povezane.

Društvena konstrukcija seksualnosti i roda zauzima različite forme, ne samo u različitim društvima, već i na različitim scenama i pokretima. Prema tome, teorijska i praktična kritika roda i seksualnosti mora imati različite forme.

Želimo da učimo jedne/i od drugih, da se međusobno inspirišemo, diskutujemo i razvijamo nove ideje i načine političkog delovanja na međunarodnom nivou.

Neke od predloženih tema su:

Dajte svoj doprinos!

Ukoliko želite da predložite temu ili preuzmete odgovornost za određene diskusije, vodite radionice, prikažete film, podelite iskustva, drugim rečima, ako želite da na neki način konkretno doprinesete ovom projektu, kontaktirajte nas putem sledeće adrese: stamp-feminisms@pgaconference.org

STAMP: Themes/FeministFocus/ContributeBosnian (dernière édition le 2008-12-19 18:59:56 par anonyme)